ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อคสื่อการเรียนรู้วิชา โปรแกรมตารางคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนเรียนรู้วิชาโปรแกรมตารางคำนวณ

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
หน่วยที่ 2 การป้อนและการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยที่ 3 การแก้ไขและการตกแต่งข้อมูล
หน่วยที่ 4 การสร้างตารางและการจัดรูปแบบตารางข้อมูล
หน่วยที่ 5 การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ
หน่วยที่ 6  การสร้างแผนภูมิและการแทรกรูปภาพ
หน่วยที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและการสร้างตารางสรุปผลข้อมูล
หน่วยที่ 8 การวิคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล
หน่วยที่ 9  การออกรายงานข้อมูลทางเครื่องพิมพ์
หน่วยที่ 10  การสร้างแมโคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น